Rozdzielnice w budynkach przemysłowych

W niniejszym artykule omawiamy rozdzielnice przeznaczone do instalowania w obiektach przemysłowych. Są to przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe.

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Dokładna definicja zgodna z PN-EN 61439-4

Temat rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych jest bardzo obszerny. Aby lepiej go rozumieć i móc zagłębiać się w bardziej specjalistyczne specyfikacje, warto znać ich dokładną definicję, jaką podaje odpowiednia norma.

Rozdzielnice i sterownice na placu budowy

W niniejszym tekście podejmiemy temat rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych, a dokładniej ich zestawów przeznaczonych do montowania na placu budowy. Taki zestaw według normy PN-EN 61439-4 powinien składać się z jednego lub więcej transformatorów lub łączników elektrycznych niskiego napięcia, do których dołączone są współpracujące wyposażenie: sterownicze, pomiarowe, sygnalizacyjne, zabezpieczające i regulacyjne.

Przykładowy protokół ze sprawdzenia rozdzielnicy

W poniższym materiale umieszczono przykładowy protokół ze sprawdzenia rozdzielnicy bądź sterownicy. Pochyłą czcionką zaznaczono miejsca, w które wpisujemy dane i ocenę, a także uwagi autora.

Czy na własnej posesji można samodzielnie wykonać „uziom” do tymczasowej rozdzielni budowlanej nie posiadając stosownych uprawnień?

Powyższe pytanie stanowi bardzo ciekawe zagadnienie oraz nakierowuje nas na dość istotny problem z dziedziny instalacji elektrycznych. Odpowiadając na nie, trzeba stanowczo zaprzeczyć, gdyż nie posiadając stosownych uprawnień i konkretnej wiedzy można doprowadzić do niechcianych wydarzeń, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrażać życiu i zdrowiu użytkowników wspomnianej rozdzielni.

Pytanie: Jak rozróżnić dobry osprzęt elektryczny od tego gorszego? Jakim markom warto zaufać na naszym rynku? Czy lepiej kupować w hurtowniach, czy w ogólnodostępnych marketach?

Odpowiedź:Wybór osprzętu elektrycznego jest bardzo szeroki, a asortyment dostępny na rynku wysoce zróżnicowany. Warto zastanowić się, jakie indywidualnie dla nas kwestie są ważne przy wyborze. Pod uwagę bierze się walory estetyczne, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - styczeń 2019 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-EN 81-20:2014 Uruchomienie na skutek zerwania cięgna nośnego

Artykuł dotyczy kwestii bezpieczeństwa oraz sytuacji awaryjnych, takich jak zerwanie cięgien nośnych i włączenia się systemów awaryjnych, które są w stanie uratować życie użytkownikom konkretnych dźwigów osobowych oraz towarowych.