Pytanie: Jak rozróżnić dobry osprzęt elektryczny od tego gorszego? Jakim markom warto zaufać na naszym rynku? Czy lepiej kupować w hurtowniach, czy w ogólnodostępnych marketach?

Odpowiedź:Wybór osprzętu elektrycznego jest bardzo szeroki, a asortyment dostępny na rynku wysoce zróżnicowany. Warto zastanowić się, jakie indywidualnie dla nas kwestie są ważne przy wyborze. Pod uwagę bierze się walory estetyczne, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - styczeń 2019 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-EN 81-20:2014 Uruchomienie na skutek zerwania cięgna nośnego

Artykuł dotyczy kwestii bezpieczeństwa oraz sytuacji awaryjnych, takich jak zerwanie cięgien nośnych i włączenia się systemów awaryjnych, które są w stanie uratować życie użytkownikom konkretnych dźwigów osobowych oraz towarowych.

Zawieszania, mocowania i środki nastawy opraw oświetleniowych

Problematyce zawieszeń, mocowań i połączeń mechanicznych poświęcony został dział 4.13 normy PN-EN 60598-1:2015-04. Na wstępie zawarte zostało ogólne zalecenie, aby elementy te miały odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa.